Gecertificeerd

De Bibliotheek De Groene Venen heeft in oktober 2017 weer het predicaat ‘gecertificeerde Bibliotheek’ verkregen. Dit betekent dat de kwaliteit van de Bibliotheek getoetst is door een onafhankelijke en gekwalificeerde auditor en dat de uitkomst hiervan positief werd beoordeeld.

Landelijk zijn er (kwaliteit)normen opgesteld waaraan iedere Bibliotheek moet voldoen. Certificering vormt hiervoor een basis en geeft de klant een minimum kwaliteitsgarantie op producten en dienstverlening. Daarnaast is het voldoen aan de certificeringnormen een voorwaarde om te kunnen(blijven) functioneren in het netwerk van openbare bibliotheken. Zo biedt certificering minimumgaranties voor de landelijke netwerkkwaliteit.