Organisatie

Onze mensen

Ben je op zoek naar iemand binnen onze organisatie? Neem contact op met één van onze collega’s.

Naar wie ben jij op zoek?


 • Contactgegevens

  de Bibliotheek De Groene Venen
  Gouweplein 1
  2741 MW Waddinxveen
  info@bibliotheekdegroenevenen.nl

  IBAN: NL58RABO0129175463
  BTW nummer: NL8168.93.445B01
  KvK: 24398240

 • Visie

  De Bibliotheek is dé plek voor persoonlijke ontwikkeling, het onderhouden van basisvaardigheden, ontmoeting en leesplezier.

  Mission statement: Een wereld vol kennis en ontmoeting.

 • Missie

  De Bibliotheek stimuleert (digi)taalvaardigheid en draagt bij aan de preventie van laaggeletterdheid. Zij bevordert met haar basiscollectie het leesplezier. Samen met haar lokale partners vormt de Bibliotheek een inspirerende ontmoetingsplek waar (educatieve) activiteiten plaatsvinden ter ondersteuning van de ontwikkeling van basisvaardigheden van jeugd (0-13 jaar) en kwetsbare burgers.


Beleidsplan

De Bibliotheek is de plek voor persoonlijke ontwikkeling, onderhouden van basisvaardigheden, ontmoeting en leesplezier. In het beleid lees je welke focuspunten zijn gekozen.

Lees in het Beleidsplan 2020-2023 hoe dit wordt vormgegeven.

Meerjarenbeleid

Ter aanvulling op het beleidsplan is de praatplaat 'Meerjarenbeleid 2020-2023' ontwikkeld. Een prachtige plaat waarop precies te zien is waar de Bibliotheek aankomende jaren naartoe wil.

Bekijk de praatplaat

Organogram

Een organogram is een schematische weergave van onze organisatie. Het biedt een helder overzicht hoe onze organisatie in elkaar zit. Alle functies binnen de organisatie zijn zichtbaar gemaakt.

Bekijk ons organogram

Jaarverslag

Het jaarverslag biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste activiteiten die de bibliotheek in het afgelopen jaar heeft uitgevoerd.

Bekijk het jaarverslag van 2023

Bekijk het jaarverslag Digi-Taalhuis 2023

Jaarrekening

In het financieel jaarverslag wordt verslag gedaan van het gevoerde financiële beleid van de Bibliotheek De Groene Venen. 

Bekijk de jaarrekening van 2023


Raad van Toezicht

De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de Bibliotheek De Groene Venen in het kader van de uitvoering van de wettelijke taken van de bibliotheek.

Lees meer over de Raad van Toezicht


 • Gecertificeerd

  De Bibliotheek De Groene Venen heeft in oktober 2017 voor de derde keer het predicaat ‘gecertificeerde Bibliotheek’ verkregen. Hier vind je daarover meer informatie.

 • Privacy statement

  Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten. In dit Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die de Stichting Bibliotheek De Groene Venen verwerkt.

 • Reglement

  Wij willen dat jouw bezoek aan de bibliotheek zo plezierig mogelijk is. Daarom hebben wij huisregels opgesteld die zijn opgenomen in het reglement en het reglement gebruik computers.


De Bibliotheek: het hart van de stad

Weet jij dat de bibliotheek al jaren een bruisende plek is, vaak middenin een stad, dorp of wijk?  Iedereen is er welkom. Je kunt er boeken lenen, informatie en hulp krijgen bij diverse onderwerpen (digiD, belastingaangifte, Coronapas), maar de bieb is ook een warme, veilige ontmoetingsplek.
Een plek om rustig huiswerk te maken, leesbevorderingsactiviteiten bij te wonen met je (klein)kinderen, toegang te hebben tot computers.
Een plek om taalcursussen en allerlei culturele activiteiten bij te wonen. Het is een plek die van enorme waarde is voor onze samenleving. Een plek die het verdient om op waarde geschat te worden.
Nu en in de toekomst.