Organogram de Bibliotheek De Groene Venen

Een organogram is een schematische weergave van onze organisatie. Het biedt een helder overzicht hoe onze organisatie in elkaar zit. Alle functies binnen de organisatie zijn zichtbaar gemaakt. (versie 2021)