Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Bibliotheek De Groene Venen speelt een belangrijke rol. Op deze pagina maak je kennis met de leden en kun je documenten inzien.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen en komt circa 6 keer per jaar bijeen in aanwezigheid van de directeur-bestuurder van de stichting. De vijf leden van de Raad adviseren over toekomstig beleid en denken mee over de positionering van de organisatie. Ook keurt de Raad het meerjarenbeleid, de begrotingen, jaarrekeningen en jaarverslagen goed. De Raad van Toezicht hanteert de principes van de Governance Code Cultuur.

Samenstelling Raad van Toezicht

 • Kees de Jong

  Voorzitter

  Sinds januari 2021 maak ik deel uit van de raad van Toezicht van Bibliotheek De Groene Venen. Mijn ervaring vanuit bedrijfsleven, politieke en bestuurlijke functies mag ik inzetten in de rol van voorzitter. Qua achtergrond ben ik geboren en woonachtig in Waddinxveen waar ik samen met mijn vrouw, me inzet en deel uitmaak van het maatschappelijke en kerkelijke leven.

 • Lia Bruins-van Wijngaarden

  Lid

  Sinds 2015 ben ik lid van de RvT en draag ik mijn steentje bij aan het mooie werk van de bibliotheek De Groene Venen. Mijn ervaring als toezichthouder bij andere organisaties, gecombineerd met mijn liefde voor taal (in boeken en ontmoeting) zorgen ervoor dat ik met plezier meewerk aan het voortbestaan en de toekomst van deze maatschappelijk belangrijke organisatie.

 • Hans Harmsen

  Lid

  In januari 2023 ben ik gestart als lid van de Raad van Toezicht. Gedurende mijn gehele werkzame leven ben ik actief geweest binnen de financiƫle sector. De kennis die ik daar heb vergaard, gebruik ik graag ten behoeve van onze multifunctionele bibliotheek omdat ik taal een onmisbare factor vind in de ontwikkeling van iedereen. Naast deze werkzaamheden voor de bibliotheek adviseer ik als coach veelal jonge, startende ondernemers en ben ik voorzitter van Stichting Wierickehuis in mijn woonplaats Nieuwerbrug.

 • Suzanne van Nieuwenhuijzen

  Lid

  Sinds medio 2021 ben ik lid van de Raad van Toezicht. Mijn kennis en ervaring op het gebied van (corporate) governance - hoe zorgen we voor goede besturing en besluitvorming - zet ik graag in bij de verdere ontwikkeling van de bieb. De rol van de bibliotheek in de maatschappij is gewoon ontzettend belangrijk, zodat iedereen mee kan komen!


Jaarverslag

De Raad van Toezicht van de Stichting Bibliotheek De Groene Venen (BDGV) publiceert een jaarverslag, zodat voor alle stakeholders duidelijk is op welke wijze en door wie het toezicht conform de Governance Code cultuur is uitgeoefend.

Lees het jaarverslag 2022


Statutenwijziging

Reglement Raad van Toezicht

Reglement auditcommissie